Autor: Kraina Elfów

Dofinansowanie: Program „Maluch 2016”Dofinansowanie: Program „Maluch 2016”

Szanowni Rodzice! W wyniku konkursu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016″, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskaliśmy dotację na 39 miejsc, która pomniejszy wysokość opłat wnoszonych przez rodziców. Opłata abonamentowa miesięczna podana w cenniku zostanie pomniejszona […]

Dotacja z Urzędu Miasta Gliwice na 2016 rokDotacja z Urzędu Miasta Gliwice na 2016 rok

Szanowni Rodzice, Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2016 r. Dostaliśmy dofinansowanie na 39 miejsc. Kwota dofinansowania na każde dziecko to 300 zł na każdy pełny miesiąc. Stosowne aneksy do umów zostaną podpisane z Państwem na początku stycznia […]

Wygrana w konkursie na dotację z Urzędu Miasta na 2015 rokWygrana w konkursie na dotację z Urzędu Miasta na 2015 rok

Drodzy Rodzice, Nasz żłobek wygrał konkurs na dotację z Urzędu Miasta. Spośród trzech innych, które brały udział w konkursie, nasza Kraina Elfów okazała się najlepsza i otrzymała najwyższą dotację w wysokości 500 zł. To napawa nas optymizmem do podejmowania kolejnych prób i starań, abyście byli jeszcze bardziej zadowoleni z naszego wspólnego dzieła.

Dotacja z Urzędu Miasta Gliwice na 2014 rokDotacja z Urzędu Miasta Gliwice na 2014 rok

Drodzy Rodzice, Mamy przyjemność poinformować Was, że udało nam się uzyskać kolejną dotację, tym razem z Urzędu Miasta Gliwice. Dzięki temu kwota abonamentu zostanie pomniejszona o kolejne 500 zł. Razem z programem Maluch 2014 łącznie uzyskaliśmy 676 zł dofinansowania. Zmotywowani tymi małymi, aczkolwiek znaczącymi sukcesami, będziemy dalej się starać, aby obniżać koszty ponoszone przez Was. […]