“Rodzic w pracy. Wsparcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powrocie na rynek pracy” to projekt który zakłada wsparcie osób powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dzięki zwiększeniu ilości miejsc opieki nad dziećmi do...

Więcej...