Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2016 r.

Dostaliśmy dofinansowanie na 39 miejsc. Kwota dofinansowania na każde dziecko to 300 zł na każdy pełny miesiąc.

Stosowne aneksy do umów zostaną podpisane z Państwem na początku stycznia 2016 r. – po uprzednim podpisaniu umowy z Urzędem Miasta Gliwice.