“Kraina Elfów w Gliwicach – rodzic w pracy” to projekt, który zakłada wsparcie osób powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dzięki zwiększeniu ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu zaplanowano stworzenie i funkcjonowanie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 8 nowych miejsc opieki, modernizację i doposażenie placówki. Czas trwania projektu to 15 miesięcy w okresie od 01.06.2018 r. do 31.08.2019 r. W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby osób w trudnej sytuacji opiekujących się dziećmi do lat 3, zaplanowano refundację wyżywienia oraz zapewnienie maksymalnej 10 godzinnej opieki nad dziećmi.


 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, poprzez utworzenie 8 nowych miejsc opieki w istniejącym żłobku, a w rezultacie:
[list class=”circle”][list_item]wsparcie osób bezrobotnych, biernych zawodowo, opiekujących się dziećmi do lat 3, w powrocie na rynek pracy;[/list_item][list_item]wsparcie osób zatrudnionych, zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w utrzymaniu zatrudnienia;[/list_item][list_item]wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji bytowej.[/list_item][/list]


 
Działania projektowe mają na celu zmniejszenie segmentacji na rynku pracy oraz zwiększenie udziału w rynku pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia. Cel uwzględnia prawo do godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równość płci na każdym etapie rozwoju zawodowego. Stworzenie 8 nowych miejsc opieki pozwoli na skrócenie czasu przebywania poza rynkiem pracy i wzrost wskaźnika aktywności zawodowej wśród osób opiekujących się dziećmi.


Całkowita wartość projektu: 166 783,85 zł.

Kwota dofinansowania: 146 769,79 zł.