Kategoria: Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia w działalności żłobka „Kraina Elfów” w Gliwicach.

Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2021Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2021

[text]W wyniku konkursu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus 2021″, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskaliśmy dotację na 48 miejsc, w wysokości 80,00 zł. Opłata abonamentowa miesięczna podana w cenniku zostanie pomniejszona o kwotę dotacji w […]

Dotacja z Urzędu Miasta na okres 01.09.2020-31.08.2021Dotacja z Urzędu Miasta na okres 01.09.2020-31.08.2021

Szanowni Rodzice,uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w okresie od 1.09.2020-31.08.2021.Otrzymaliśmy dofinansowanie na 48 miejsc. Kwota dofinansowania na każde dziecko to 250 zł na każdy pełny miesiąc.

„Kraina Elfów w Sośnicowicach – rodzic w pracy” Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) 2014/2020„Kraina Elfów w Sośnicowicach – rodzic w pracy” Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) 2014/2020

“Kraina Elfów w Sośnicowicach – rodzic w pracy” to projekt, który zakłada wsparcie osób powracających na rynek pracy, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, dzięki utworzeniu w nim 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym Niepublicznym Żłobku Kraina Elfów w Sośnicowicach w powiecie gliwickim. W ramach projektu zaplanowano utworzenie żłobka i […]

„Kraina Elfów w Gliwicach – rodzic w pracy” Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) 2014/2020„Kraina Elfów w Gliwicach – rodzic w pracy” Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) 2014/2020

“Kraina Elfów w Gliwicach – rodzic w pracy” to projekt, który zakłada wsparcie osób powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dzięki zwiększeniu ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu zaplanowano stworzenie i funkcjonowanie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 8 nowych miejsc opieki, […]

Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2019 r.Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2019 r.

[text]Szanowni Rodzice![/text] [text]W wyniku konkursu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus 2019″, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskaliśmy dotację na 48 miejsc, w wysokości 100,00 zł. Opłata abonamentowa miesięczna podana w cenniku zostanie pomniejszona o kwotę […]

Dotacja z Urzędu Miasta na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019Dotacja z Urzędu Miasta na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w okresie od 1.09.2018-31.08.2019. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 48 miejsc. Kwota dofinansowania na każde dziecko to 240 zł na każdy pełny miesiąc.

Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2018 r.Dofinansowanie: Program Maluch Plus 2018 r.

[text]Szanowni Rodzice![/text]   [text]W wyniku konkursu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus 2018″, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskaliśmy dotację na 39 miejsc, w wysokości 150,00 zł. Opłata abonamentowa miesięczna podana w cenniku zostanie pomniejszona o […]

Dofinansowanie: Program „Maluch 2016”Dofinansowanie: Program „Maluch 2016”

Szanowni Rodzice! W wyniku konkursu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016″, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskaliśmy dotację na 39 miejsc, która pomniejszy wysokość opłat wnoszonych przez rodziców. Opłata abonamentowa miesięczna podana w cenniku zostanie pomniejszona […]